دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
علی روان


عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی
تأملی در چگونگی پرداختن به مباحث پایداری در آموزش معماری(با تاکید بر دغدغه های آموزش معماری در ایران)همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری1392
بازشناخت هویت از دریچه گونه و گونه شناسی،  اولين همايش ملي شهرسازي و معماري در گذر زمان 1392
 
عنوان مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:3 مورد