دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
مهدی غیبی
 
·         دبير كميته علمي، عضو هيات اجرايي و ويراستار دومين همايش منطقه‌اي كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در علوم كشاورزي، دي ماه 1387، دانشگاه آزاد اسلامي شيراز.
·         رئيس كميته اجرايي و عضو كميته علمي اولين همايش ملي كشاورزي و توسعه پايدار (دانشگاه آزاد اسلامي شيراز).
·         رئيس كميته فوق برنامه و عضو كميته علمي دومین همايش ملي كشاورزي و توسعه پايدار (دانشگاه آزاد اسلامي شيراز)
·         رئیس کمیته پژوهشی اولین همایش ملی یادگیری و نوآوری زبان انگلیسی(دانشگاه آزاد اسلامي شيراز)
·         قائم مقام دبیر سومین همایش ملی  كشاورزي و توسعه پايدار (دانشگاه آزاد اسلامي شيراز)
·         عضو هیات داوران مقالات فصلنامه گياه‌پزشكي.
·         عضو انجمن حشره شناسی ایران
·         رييس اداره پژوهشي دانشكده علوم كشاورزي (دي ماه 1387 تا خرداد 1388).
·         رييس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي شيراز (فروردين 1388 تا شهريور 1388)
·         معاون آموزشي-دانشجويي دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز (خرداد 1388 تا تیر 1389)
·         مدیر خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  و دبیر شورای آموزشی دانشگاه (تیر 1389 تا بهمن 1391)
·         نایب رئیس ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشگاه (1389 تا 1392)
·         عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد شیراز (1393-1390)
·         عضو کمیته انضباطی دانشگاه (1389 تاکنون)
·                مدیر پژوهش و فن­آوری دانشگاه ( بهمن 1391 تاکنون)