دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
سید محمد حسین حجتی


كتابها
تالیف: آشنایی با برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها   انتشارات آوند انديشه   شهريور 1383  
ترجمه: راهنمای تولید کنندگان برای اجرای تئوری محدودیت ها انتشارات نسیم حیات پائیز 1384
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسي
  
1-     "زمان بندی انجام n کار برروی m ماشین با استفاده از روش شاخه و کران "  مجله علمی پژوهشی فنی و مهندسی مدرس شماره 11 بهار 1382
2-     "بررسی میزان عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان یک شرکت خدماتی در استان فارس " مجله روش شماره 86 تيرماه 83
3-    " سه قدم اصلی برای بهبود عملکرد سازمان"   مجله روش شماره 89 آذر ماه 83 
4-    "مهندسی معکوس" مجله تدبیر شماره 157 – خرداد 84
5-    "آشنائی با والتر شوهارت و ویلیام دمینگ" نشریه روش شماره 103- مهر 1385
6-    "بهینه سازی سیستم اطلاعات مدیریت در بخش آموزش دانشگاه آزاد اسلامی شیراز" نشریه روش شماره 131 سال 1390
7-    "کاربرد مدل تلفیقی – مفهومی   AHP-IF و FSIR   در کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد واحد فناوری اطلاعات سیستم های بانکی" نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 47، شماره 2، مهر ماه 1392
8-    "روشی جدید برای وزن دهی به خواسته مشتریان و اولویت بندی مشخصه های فنی محصول با رویکرد QFD فازی" مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف (تابستان 1393) دوره 1-30، شماره 1/1- ص 137-150
                                                                                                    
عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی خارجي
·         “Application of Markov Chain in Organizations” Advanced Material Research Vol. 628, (2013) pp. 249-252
 
·         “ How Entrepreneurs Influence the success Of the Developing Countries” Business Management Dynamics, Vol.1, No.11, May 2012, pp. 63-67
 
·         “ A Group AHP-based Tool to Evaluate Effective Factors Toward Leanness in Automotive Industries “ Journal of Applied Sciences, Vol. 11, No. 17, PP. 3142-3151, 2011 (ISI)
 
·         “A Proposed Dynamic Model for a Lean Roadmap” African Journal of Business Management, Vol.5, No. 16, PP. 6727-6737, 18 Aug., 2011 (ISI)
 
·         “Performance Measurement System Through Supply Chain Management to Lean Manufacturing” World Applied Sciences Journal Vol. 14, No. 2, PP 285-292, 2011
 
·         “Implementing 5S System in Persia Noor Factory, Shiraz, Iran” International Journal of Industrial Engineering Theory, Application and Practice, Vol. 18, No. 8, PP. 425-431, 2011 (ISI)
 
 
·             “A Study on Total Quality Management and Lean Manufacturing : Through Lean Thinking
o    Approach” World Applied Sciences Journal Vol. 12, No. 9, pp. 1585-1596, 2011
 
·          “Evaluating Knowledge-Oriented Management: An Iranian University Case Study” Journal of
o    Knowledge Management Practice, Vol. 11, No.2, June 2010                           
 
·          “A Comparative Study on Journey of Lean Manufacturing Implementation” Asian International
o    Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering Vol.3, No.2, PP
o    77-85, 2010
 
·          “A Particle Swarm Optimization for Time Dependent Vehicle Routing Problem with An
o    Efficient Travel Time Function” Int. Journal of Operational Research, Vo. 20 No.1, 2014, pp.
o    109- 120
 
·          “Identifying Factors Moderating the Relationship Between Supply Chain Integrity and Delivery
o    Performance” case study :An Oil Company in Iran International Journal of Current Life
o    Sciences Vol. 4, Issue 7, July 2014, pp. 3249-3253 (ISI)
 
·         “Critical Social Factors for a Successful ERP Implementation in Small-And- Medium- Sized
o    Entreprises” International Journal of Current Life Sciences Vol.4, Issue7, July 2014, pp 3593-
o    3604 (ISI)
 
§ “An Integrated MCDM Method in Ranking the Major Lean practices Based On Four
o    Attributes”  MAGNT Research Report vol.2(7). Dec. 2014, pp. 285-298 (ISI)
 
§ “The Effect of Short Term Training Courses on Employees Performance” MAGNT Research
§ Report vol.3(2). Feb. 2015, pp. 299-304 (ISI)
 
§ “Using the Diagram FAST to Increase The Value in the Supply Chain” International Journal
§ of current life sciences, Vol.4, Issue 12, pp.12304-12309, Dec. 2014 (ISI)
 
 
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی
1-       "نقش روابط صنعتی در حل تعارضات کارگری" همایش سیستم های نوین مدیریت تولید و عملیات دانشگاه آزاد سمنان 10 دی 82
2-       "چگونه می توان ارتباط صنعت و دانشگاه را محکم کرد" دهمین سمینار از سلسله سمینارهای منطقه ای سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره سراسری همکاری های دولت دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی -- 2 آذر ماه 1385 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
3-       استفاده از نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM و اثر بخشی تجهیزات در جهت کاهش ضایعات و تلفات تولیدی در صنایع نفت پلیمر و پتروشیمی همایش نفت پلیمر و پتروشیمی 16 اسفند 1386 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز         
4-       عوامل موثر در انتخاب شغل و ارائه یک مدل ریاضی برای انتخاب بهترین شغل همایش منطقه ای مهندسی مکانیک 15 آبان1387 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز           
5-       تحلیل مهندسی ارزش برای تلفن همراه یاسوج اولین همایش منطقه ای مهندسی صنایع دانشگاه آزاداسلامی گچساران15 اسفند 1387  
6-       "طراحی و مدل سازی یک ساختار یکپارچه از  QFD، FMEA و ANP "(مطالعه موردی: مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران) کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک های مدیریت 16و17 دی 1393 ، مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی – تهران- ایران 2
           7- "مدیریت ریسک در زنجیره تامین اقلام فاسد شدنی" کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع 13 اسفند 1393 
            8-"طراحی یک مدل سیستم تولید سلولی ترکیبی با دو منبع محدود به کمک برنامه ریزی آرمانی" کنفرانس بین المللی
                      مدیریت و مهندسی صنایع 13 اسفند 1393
               
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر خارجی
 
Minimizing Make Span Subject to Budget Limitation in Flow Shop Scheduling " The 35th CIE International Conference on Computers and Industrial Engineering, June 19-22, 2005, Istanbul, Turkey                                                  
 
the Situation of Information Technology in Creating an Ideal society, 1st
East Asian International Conference on Human and Social Development, Nov. 12-14, 2005,Kuala Lumpur, Malaysia
 
A Two-Phase Branch and Bound method in job shop scheduling. The 36th       
CIE International Conference on Computers & Industrial Engineering. June 20-23, 2006 Taipei, Taiwan
 
Designing a city without intersection, bridge, and subway. The 36th CIE
Conference on Computers & Industrial Engineering. June 20-23, 2006 Taipei, Taiwan
 
Stagnation Reasons of Industries in Fars Province of Iran” Global Conference on Production and Industrial Engineering, CPIE 2007, March 20-23, 2007 Jalandhar, India
 
“Minimizing Makespan Subject to Budget Limitation in Hybrid Flow Shop” The 39th CIE Conference on Computers & Industrial Engineering. July 6-8, 2009 Troyes, France               
 
‘Three Essential factors toward achievement of a green supply chain environment” 5th international conference on innovation,2010 Singapore, Singapore
 
“A method for calculation ARL by the use of markov chain” 40th CIE Conference on Computer and Industrial Engineering. 2010 Awaji, Japan
 
“A Comparative Study on Journey of Lean Manufacturing Implementation” The 10th Global Congress on Manufacturing Management, May 5, 2011, Thailand
 
·         Application of Markov Chain in Organizations” METMG, Nov. 1,2, 2012, San Diego, USA
·         عنوان راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه های دفاع شده در یک سال گذشته:
1- بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد تحویل و مشخص نمودن نقش عوامل مؤثر بر این ارتباط .(مطالعه موردی: شرکت فرادست انرژی فلات).
برای براي افزايش ارزش حاصله در زنجیره تامین  FAST 2- استفاده از مدل 
3- برنامه ریزی تولید کارگاهی با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با استفاده از الگوریتم ژنتیک.
4- تعیین عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گردشگری. (مطالعه موردی: هتل های استان مازندران).
5- طراحی یک مدل سیستم تولید سلولی هیبرید بادو منبع محدود به کمک برنامه ریزی آرمانی.
6-  بهینه سازی WIP   در شرایط عدم ظرفیت یکسان ماشین آلات و توقفات اضطراری در سیستم های تولیدی پیوسته.   
7-- طراحی  و  مدل سازی  یک   ساختار یکپارچه از QFD، FMEA ، ANP و الگوریتم  K-MEANS ( مطالعه موردی : مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران ).
8- مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تامین اقلام فاسد شدنی.
9- اندازه گیری قابلیت های لجستیک در مدیریت زنجیره تامین خوشه ای با استفاده از روش AHP.
10- ارزیابی عملکرد کیفیت خدمات با استفاده از روش های F-AHPو ارزیابی نسبی پیچیده گزینه ها با روابط خاکستری  COPRAS-
   G) . (مطالعه موردی: بیمارستان شهید مطهری شهرستان مرودشت).
11- بررسی نقش دوره های آموزشی کوتاه مدت در عملکرد کارکنان کارخانه سیمان لامرد فارس.
12- انتخاب روش نگهداري و حمل يکپارچه موجودي در سيستم­هاي لجستیک قطعات با استفاده از الگوریتم ژنتیک.
13- مدل سازی یک مسئله مکان یابی - تخصیص سلسله مراتبی با استفاده از مدل صف  و حل آن توسط یک الگوریتم فرا ابتکاری.