دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
غلامعباس پایدار
گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز(هیأت علمی تمام وقت)از 83 تاکنون
کارگزار بورس اوراق بهادار،نمایندگی کارگزاری بهمن،از 85 تا 86
مدیر مالی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت از 1378تا 1382
حسابرس مستقل،مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر،ار 76 تا 78
تدریس دروس حسابداری برای دانشگاههای مختلف از 77تاکنون
راهنمایی چندین کارآموزی و پروژه در سطح کارشناسی