دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
غلامعباس پایدارعنوان راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد
رابطه محافظه­کاری حسابداری و ریسک مالی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر عدم قطعیت درآمد فروش و آشفتگی مالی بر سرمایه­گذاری در موجودی­ کالا با در نظر گرفتن اثر تعدیلی اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران