دانشگاه آزاد اسلامي شيراز

 
نام خداوند دوستدار دانایی


دانشگاه جلوه گاه انسان هایی است که می تواند در آیینه زلال و روشن استاد، دانشجو و کارمند زیباترین معرفت را برای همگان به یادگار گذارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحدشیراز بنا دارد با تکریم انسان ها، ایجاد فضای همراه با صمیمیت و گفتگو، نقدپذیری، استفاده از هنر در برنامه های فرهنگی، اجرای طرح های ماندگار فرهنگی، راه اندازی رشته های میان رشته ای، توسعه تحصیلات تکمیلی، توجه به اصل آینده پژوهی و دوری از وابستگی به شهریه دانشجو با توسعه مراکز رشد و اقتصاد دانش بنیان طرحی نو دراندازد و در این راه دست نیاز به سوی استادان ارجمند، دانشجویان عزیز و کارکنان شریف دراز نموده و در ادامه راه توکل به خداوند متعال و دعای همگان را استمداد می نماید.
همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس           که بلند است ره مقصد و من نوسفرم
 
برادر شما
دکتر حمزه سارویی