دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
هاشم زارع

عنوان مقالات چاپ شده در مجلات علمی فارسي :
برخی مقالات:
رهيافتي از اقتصاد فيزيک در بازار سهام ايران
بررسي تأثيرات متغيرهاي اثر گذار در بخش صنعت بر تغييرات ميزان بيکاري: يک الگوي پوياي اقتصادي
شواهد جدید بر رویکرد پولی تعیین نرخ ارز در ایران
بررسي تاثير متغيرهاي کلان و داراييهاي جايگزين بر قيمت سهام در ايران: يک الگوي خود همبسته با وقفه توزيعي
بررسي بازارهاي ارز، سکه ومسکن بر بازار بورس : يک الگوي خود همبسته برداري
عنوان مقالات ارائه شده در همایش های معتبر داخلی:
برخی مقالات:
بررسی تأثیر نوآوری بر آلودگی زیست محیطی: یک الگوی پویا
بررسي واکنش بازار سهام به تکانه هاي بازار طلا و ارز در اقتصاد ايران".
نقش رئيس جمهور در انتخاب و پيشبرد الگوي توسعه دانائي محور در ايران
بررسي ارتباط علي بين رشد اقتصادي، صادرات غير نفتي، سرمايه گذاري و نيروي کار(يک رهيافت هم تجمعي)
چاپ مقاله "جهاني شدن و محيط زيست
عنوان راهنمایی رساله های دکتری :
تعدادی پایان نامهبا محوریت الگوهای تعادل عمومی تصادفی و نیز بهینه یابی اقتصادی در بازارهای مالی
عنوان راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد :
تعداد زیادی پایان نامه با محوریت بازارهای مالی و بکار گیری تکنیک های بین رشته ای از جمله اقتصاد فیزیک و کوانتوم فیزیک در اقتصاد